Suomen karttojen tarina 1633-1997

Osmo Niemelä

Julkaisijat: Maanmittauslaitos, Karttakeskus Oy, Suomen Kartografinen Seura ry

Teoksen esittely

 • Teoksen laajuus 176 A4-kokoista sivua, pääosassa teoksesta joka toinen aukeama 4-värinen.
 • Teoksessa on lähes 200 moniväristä kartta- ym. näytettä ja noin 175 mustavalkoista kuvaa ja kaaviokuvaa.
 • Teoksessa käsitellään lähinnä valtion rahoittamaa karttatuotantoa, suppeasti kuntien karttatuotantoa, karttatilannetta sekä lyhyesti tuotannon tulevaisuudennäkymiä.
 • Pitkään kauteen sisältyy paljon muutoksia: Suomi karttakuvauksen kohteena on muuttunut ja muuttuu jatkuvasti, käyttäjien karttatarpeet ovat muuttuneet, myös mahdollisuudet valmistaa karttoja ovat kokonaan toiset kuin esimerkiksi 50 vuotta sitten.
 • Teoksessa käsitellyt kartanvalmistajat: Maanmittauslaitos, Topografikunta, Karttakeskus Oy ja sen edeltäjät. Geologian tutkimuskeskus, llmailulaitos, Merenkulkulaitos, Metsähallitus, Metsäntutkimuslaitos, Metsätalouden kehittämiskeskus, Suomen ympäristökeskus, Tilastokeskus seka suppeasti kunnat ja kuntaliitot.

Näin Suomi kartoitettiin katseltavaksi

 • Teoksen luonne on kaksinainen: ’historiikki ja oppikirja’. Teoksen tehtävä on toisaalta palvella karttatuotannon parissa työskenteleviä ja toisaalta auttaa karttojen käyttäjiä myös kartoista kirjoittavia.
 • Teos sisältää 19 lukua, joissa käsitellään mm seuraavia pääasioita:
  • Suomen karttakuvan kehitys vuosina 1633 -1809
  • Suuriruhtinaskunnan karttatuotanto 1809 -1917
  • Karttatuotanto itsenäistymisestä 1917 vuoteen 1939
  • Talvisodan ja jatkosodan karttatuotanto 1939 -1944
  • Maanmittauslaitoksen ja Topografikunnan karttatuotanto vuosina 1945 – 97
  • Suppeasti kuntien ja kuntaliittojen karttatuotanto
  • Paikkatietojen käsittelyn kehityksestä
  • Merikartat
  • Geotieteelliset kartat
  • Kivipaino/Karttapaino/Karttakeskus/Karttakeskus Oy
  • Suomen kartastotilanne 31.12.1997
  • Avainhenkilöt (n. 400 henkilöä, lähinnä 1917-97)
  • Kirjallisuutta, yli 300 lähinnä kotimaisten julkaisujen ja artikkelien kirjoittajien kirjallisuusviitettä.
 • Lisäksi artikkelit Leena Miekkavaara: Suomen karttakuvan varhaisvaiheet. Stig Jaatinen: Nordenskiöldin karttakokoelma ja sen luettelo sekä 18:n muun, vuoden 1972 jälkeen karttatuotannon parissa toimineen henkilön artikkelit.
 • Suomen Kartografinen Seura alan tieteellinen ja ammatillinen yhdistys juhli vuonna 1997 40 vuotista toimintaansa. Teos on seuran 40-vuotisen toiminnan juhlakirja.