Kartta 2016 -haaste

Suomen Kartografinen Seura julistaa karttahaasteen kaikille ja opiskelijoille 3.11.2015-17.10.2016.

Haaste: Tee kartta, joka voidaan julkaista web-sivuilla. Kartta voi perustua itse kerättyihin aineistoihin, avoimiin aineistoihin ja/tai organisaation omiin aineistoihin. Se voi olla yksittäinen kartta tai karttapalvelu. Pääasia, että se on vapaasti saatavilla vuoden 2016 loppuun asti. Kartan voi tehdä GIS-ohjelmistoilla, laatia muilla digitaalisilla välineillä tai piirtää käsin.

Kartan voi tehdä vapaasta aiheesta tai se voi liittyä yhteistyökumppanien teemoihin. Teemat löytyvät sivun alareunasta.

Osallistumisohjeet PDF-tiedostona

Map 2016 challenge in English: 

 • Publish a web map or web map application
 • SKS awards the best maps and map applications in the GIS-Expo 2016, Helsinki
 • The awarded works will represent Finland in the International Map Exhibition during the ICC 2017, Washington DC,2.–7.7.2017
 • Deadline for submitting the map is 17.10.2016
 • Detailed instructions (PDF)

Arviointikriteerit

 1. Kartan tarkoitus tulee ilmi selkeästi.
 2. Kartta palvelee käyttötarkoitustaan  hyvin.
 3. Kartta on visuaalisesti korkeatasoinen.
 4. Kartta on mielenkiintoinen ja esittää asioita uudella tavalla.
 5. Kartassa on käytetty hyvälaatuista aineistoa.

Suomen Kartografinen Seura nimeää arviointipaneelin, joka valitsee haasteen voittajat.

Sarjat

Sarjoja on kaksi:

Opiskelijoiden sarja: sarjaan voivat osallistua kaikki opinnoissaan karttoja luovat opiskelijat.

Yleinen sarja: sarjaan voivat osallistua kaikki kartoista kiinnostuneet mukaan lukien kartta‐alan ammattilaiset.

Palkinnot

 • SKS palkitsee parhaat kartat Paikkatietomarkkinoilla 2016
 • Palkitut kartat ovat esillä Paikkatietomarkkinoiden 2016 MapLoungessa
 • Palkitut kartat lähetetään edustamaan Suomea ICC 2017 ‐konferenssin kansainväliseen karttanäyttelyyn Washington DC:ssä 2.–7.7.2017
 • Parhaat kartat julkaistaan SKS:n web‐sivuilla

Lähetysohjeet

Kartat voi lähettää sähköpostitse sihteeri@kartogra.fi 17.10.2016 mennessä.

Lähetyksessä tulee olla:

 • Sarja (yleinen/opiskelija)
 • Aihe (vapaa / kumppanin teema)
 • Tekijä: nimi, (organisaatio), sähköpostiosoite/puhelinnumero
 • Kartan otsikko, lyhyt kuvaus kartan tarkoituksesta, käytetyt välineet ja aineistot.

Tule mukaan kumppaniksi!

Ohjeet PDF-tiedostona

Teema 1: Maanmittauslaitoksen avoimet rajapinnat ja esitystyylit

Maanmittauslaitos (MML) tarjoaa dynaamisesti visualisoitavan WMS-palvelun, joka sisältää maastotietokannan ja siitä yleistetyt pienimittakaavaiset aineistot maasto- ja taustakarttasarjan esitystyyleillä. Palvelussa voi käyttää myös omia esitystyylejä (Styled Layer Descriptor, SLD), joiden avulla kartasta voi tehdä haluamansa näköisen. Luo dynaamisesti visualisoitavan WMS-palvelun avulla MML:n maastokartalle täysin uudenlainen ilme!

Ohjeita ja ideoita:

Teema 2: HSL:n joukkoliikennepalvelut kartalla

Helsingin seudun liikenne (HSL) uudistaa karttatuotantoaan. Ensimmäinen vaihe uudistamisessa on ollut OpenStreetMap-aineistoon pohjautuvan HSL:n oman taustakarttatyylin muodostaminen. Tätä karttaa tarjotaan uudistuvan reittioppaan (Digitransitin) Map API:n kautta. HSL:n viimeisimmät karttatyylimäärittelyt löytyvät GitHubista.

Seuraava vaihe on painettavien karttatuotteiden laadinnan ja valikoiman uudistaminen. Osallistu HSL:n karttatuotteiden uudistamisen ideointiin luomalla kartta tai palvelu jolla esitetään HSL:n tarjoamia palveluja uudella tavalla! Käytä HSL:n valmista karttapohjaa tai kehittele vaikka oma.

HSL tarjoaa useita eri rajapintoja jotka sisältävät HSL:n palveluihin liittyviä tietoja (mm. pysäkit, linjat, myyntipisteet, liityntäpysäköintipaikat ja taksavyöhykkeet). HSL:n visuaalinen ilme (fontit, ikonit ja värit yms.) on koottu HSL:n tyylioppaaseen.

Ohjeita ja ideoita :

Vinkkejä HSL:n datojen käyttöön (mm. rajapintojen kuvauksia sekä erilaisia ohjeita ja apuvälineitä) löydät HSL:n kehittäjäyhteisön sivuilta. Sieltä löytyvät myös kanavat kysymyksille ja palautteille.