Kutsu karttojen valmistajille, julkaisijoille ja kustantajille

Kansainvälisen kartografisen seuran ICA:n 26. konferenssi järjestetään Dresdenissä 25. – 30. elokuuta 2013. Konferenssin yhteydessä järjestetään laaja karttanäyttely, International Cartographic Exhibition, jossa maailman maat esittelevät uusimpia tuotteitaan. Näyttely kattaa kaikki kartografian osa-alueet ja siihen toivotaan erityisesti kahden viime vuoden aikana julkaistuja, kartografisesti korkeatasoisia tuotteita (karttoja, karttakirjoja, kartta-aineistoja).

ICA:n jäsenjärjestönä Suomen Kartografinen Seura kokoaa Suomen osuuden näyttelyyn. SKS pyytääkin alan toimijoita tarjoamaan uusia tuotteitaan (julkaistu elokuun 2011 jälkeen) esiteltäväksi kansainvälisellä foorumilla. Näyttelyn parhaimmat tuotteet palkitaan, joten foorumi tarjoaa loistavan mahdollisuuden saada näkyvyyttä omalle osaamiselle!

Näyttelykategoriat ovat:
– paperikartat
– atlakset
– digitaaliset tuotteet
– koulutukseen liittyvät karttatuotteet (Educational cartographic products)
– muut karttatuotteet (ml. karttapallot ja kosketuskartat)

Näyttelyyn tarjottavat kartat ja muut tuotteet pyydetään toimittamaan allekirjoittaneelle postitse torstaihin 28.2.2013 mennessä. SKS:n hallitus valitsee Dresdeniin lähetettävät tuotteet maaliskuun alussa 2013 ja pyytää vielä valittujen töiden tekijöitä täyttämään tuotteistaan tietolomakkeet, jotka toimitetaan järjestäjille näyttelykatalogin laatimista varten.

Karttoja ei palauteta, ja niitä voidaan esitellä myös Suomessa konferenssin jälkeen järjestettävissä SKS:n tilaisuuksissa. Kartat pyydetään toimittamaan suorina jos mahdollista.

Liitteenä on Dresdenin organisaattoreiden ohje näyttelystä.

Karttojen toimitusosoite:
Juha Oksanen
Geodeettinen laitos
PL 15
02431 MASALA

Terveisin Juha Oksanen / Geodeettinen laitos ja Mikko Lantz / Karttakeskus