Suomen Kartografinen Seura (SKS) on yhdistys, joka edistää kartografian  ja geoinformatiikan alan opetus-, tutkimus- ja ammattitoimintaa Suomessa.

Liity jäseneksi!

Ajankohtaista

26.1.2017

Kartoille kansainvälistä näkyvyyttä ICA:n karttanäyttelyssä Washington D.C:ssä heinäkuussa 2017

Kutsu karttojen tekijöille, julkaisijoille ja kustantajille

ICA:n 28. kansainvälinen kartografian konferenssi järjestetään Washington D.C:ssä, Yhdysvalloissa, 2.–7.7.2017. Konferenssin yhteydessä järjestetään laaja karttanäyttely, jossa maailman kartografian seurat esittelevät maidensa uusimpia karttatuotteita. Näyttely kattaa kaikki kartografian osa-alueet.

ICA:n jäsenjärjestönä Suomen Kartografinen Seura (SKS) kokoaa Suomen osuuden näyttelyyn. SKS pyytää alan toimijoita tarjoamaan uusia kartografisesti korkeatasoisia karttatuotteitaan (julkaistu/muokattu elokuun 2015 jälkeen) esiteltäväksi kansainvälisellä foorumilla, joka tarjoaa loistavan mahdollisuuden saada näkyvyyttä omalle osaamiselleen. Lisäksi näyttelyn parhaimmat kartat palkitaan! Edellisten vuosien voittajat löydät ICA:n Kuukauden kartta -sivustoilta: http://icaci.org/map-of-the-month/

Karttanäyttelyn kategoriat ovat:
1. Kartat seinäkkeillä (Maps on Panels)
2. Meri- ja ilmailukartat seinäkkeillä (Charts on Panels)
3. Atlakset (Atlases)
4. Digitaaliset tuotteet (Digital Products)
5. Paikkatietoinfrastruktuurit (Digital Services)
6. Opetukselliset kartografiset tuotteet (Educational Cartographic Products)
7. Muut kartografiset tuotteet (Other Cartographic Products)

Täsmälliset kuvaukset kategorioiden sisällöstä: http://icc2017.org/international-cartographic-exhibition-submission/#categories

Näyttelyyn tarjottavat kartat ja muut tuotteet pyydetään toimittamaan allekirjoittaneelle postitse/sähköpostitse 27.2.2017 mennessä. SKS:n hallitus valitsee näyttelyyn lähetettävät tuotteet ja pyytää valittujen töiden tekijöitä täyttämään tuotteistaan tietolomakkeet, jotka toimitetaan näyttelyn järjestäjille katalogin laatimista varten.

Karttoja ei palauteta, ja niitä voidaan esitellä myös Suomessa konferenssin jälkeen järjestettävissä SKS:n tilaisuuksissa. Kartat pyydetään toimittamaan suorina, jos mahdollista.

PDF-ohje näyttelystä löytyy osoitteesta http://icc2017.org/wp-content/uploads/2017/01/Guide_for_Participation_2017-1.pdf

Karttojen toimitusosoite:
Juha Oksanen
Paikkatietokeskus
Geodeetinrinne 2
02430 MASALA

Tätä kutsua voit vapaasti välittää eteenpäin kaikille potentiaalisille karttanäyttelyyn osallistujille!

Lisää uutisia...